Aktualności

2024-04-04 16:23

Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed świętem Miłosierdzia Bożego

Piątek Wielkanocny
Dzień ósmy: Dusze czyśćcowe

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niechaj strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, odpłacają się Mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie… O, gdybyś znała ich Mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i  spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego  Serca dusze Czyśćcowe – dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości – niech strumienie Krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.

.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w Czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną Mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. (1226-1227)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

***      ***     ***

Jeśli ta nowenna jest odmawiana przed Świętem Miłosierdzia – II Niedziela Wielkanocna, to należy w każdym dniu dołączyć Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Jeśli winnym czasie można Koronkę pominąć, mimo to jednak zalecamy ją zawsze z nowenną odmawiać.

Pragnępowiedział Pan Jezus do s. Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz.

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

czytaj więcej...