Aktualności

2023-05-27 16:11

Niedziela Zesłania Ducha Świętego (Rok A) – 28 maj

EWANGELIA (J 20, 19-23) – czytania

ZAPAL W NAS OGIEŃ MIŁOŚCI!

ks. Bogusław Laskowski

Pycha ludzka doprowadziła do podziału między ludźmi – symbolem tego podziału jest wieża Babel. Dziś wspominamy i przeżywamy przeciwieństwo tamtego wydarzenia – Pięćdziesiątnicę. Duch Święty przychodzi do młodego, zalęknionego i zamkniętego Kościoła zebranego w Wieczerniku. Jego powiew sprawia, że zgromadzeni tam uczniowie wychodzą do innych ludzi, aby mówić o wielkiej miłości Boga do człowieka objawionej w Jezusie, który za nich cierpiał, umarł, zmartwychwstał, przyniósł pokój i życie… 

 

Ducha ofiarowanego przez Zmartwychwstałego Pana nie widać, ale można zobaczyć skutki Jego działania. W uczniów Chrystusa wstępuje odwaga, zapał, tworzy się jedność… Nie mogą usiedzieć w miejscu, Duch Święty przynagla ich do tego, by głosili, rozgrzeszali, rozpalali świat słowami Ewangelii. Napełnieni Jego siedmioma darami, potrafią mówić tak trafnie i z taką mocą, że owoce są zaskakujące. 

 

Chrystus przekazał Ducha Świętego oraz ustanowił sakrament pokuty i pojednania. My dziś możemy odnowić w sobie misterium bierzmowania, przez które staliśmy się uczestnikami wydarzeń z wieczernika. Dary Ducha są w nas, ale potrzebują naszego otwarcia, wołania z wiarą, by zaczął działać. Duch Święty nie przymusza, bo jest Duchem miłości! Możemy też wyrazić wdzięczność za dar spowiedzi i z ufnością przyjść do kratek konfesjonału, by nie gasić Miłości, by nie gasić Ducha w sobie! 

 

Otwórzmy dzisiaj nasze serca na owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, opanowanie… !

czytaj więcej...