Aktualności

2024-06-06 16:30

Najświętszego Serca Pana Jezusa – UROCZYSTOŚĆ – 7 czerwiec

EWANGELIA (J 19, 31-37) – czytania

PAN JEZUS:

Posłuchaj Mnie, dziś chcę ci powiedzieć o Moim Sercu. To Serce jest otwarte na każdą duszę. Kocham i pragnę, aby Moja miłość była dostrzeżona. Otworzyłem to Serce dla dusz i wszystkie mają w nim schronienie. Pragnę być czczony poprzez cześć oddawaną Mojemu Sercu. To nabożeństwo jest bardzo miłe Mojemu Ojcu. Poprzez Moje Serce płynie łaska na świat i w Moim Sercu wszystkie dusze znajdują swoje miejsce i swoje przeznaczenie. Serce Jezusa – to Serce Boga i Serce Człowieka. W Moim Sercu znajdziesz pocieszenie, jakie daje współczujące serce człowieka, i znajdziesz moc, jaką daje Serce Boga. Pragnę, aby Moje Serce było czczone w tym miesiącu [CZERWIEC], bo miesiąc ten jest czasem rozkwitu i wzrostu. I tak każde serce ludzkie, które zjednoczy się z Moim Sercem, będzie rozkwitać i wzrastać.

 

Serce, które wam dałem jest najpiękniejszą świątynią Boga. Nigdzie więcej Bóg nie odbiera większej chwały. Jednocząc się z Moim Sercem, człowiek jednoczy się z chwałą, jaką oddaję Mojemu Ojcu. Szukajcie swoich zasług we Mnie, jako Człowieku, który idzie do Ojca w waszym imieniu i przedstawia wasze dusze Ojcu. Swoje niedoskonałe serca ukryjcie w Moim doskonałym Sercu. Swoją niedoskonałą miłość złączcie z Moją doskonałą miłością. Serce Boga i Serce człowieka to jedno we Mnie. Chcę, aby wasze serca również były sercami człowieka i sercami Boga. Możecie to osiągnąć poprzez ustawiczne łączenie swojego serca z Moim Sercem. Rozważajcie w tym miesiącu zasługi i tajemnice Mojego Serca i starajcie się naśladować we wszystkim Moje Serce. Będę was tego uczył w tych dniach. Będzie to rodzaj wejścia w głąb Mojego Serca i ujrzenia w nim własnego, na ile jest zjednoczone z Moim. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 
czytaj więcej...