Aktualności

2024-05-15 16:24

Modlitwa codzienna – Żertwy ofiarnej za kapłana

MODLITWA CODZIENNA ŻERTWY OFIARNEJ ZA KAPŁANA

Boże, Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i ofiaruję Ci moją duszę i ciało. Z miłości do Ciebie kładę się na ołtarzu wraz z Jezusem i Maryją jako ofiara całopalna.

Przyjmij moje cierpienie, cokolwiek mnie spotka, niech uwielbi Ciebie, Ojcze. Nie boję się, bo Ty jesteś Miłością. Wiem, że moja ofiara jest znikoma w zasłudze, ale w połączeniu z najświętszą i nieskończoną Ofiarą Twojego Syna zyskuje moc i wartość nieskończoną. 

Łączę więc moją krew z Jego Krwią, moje łzy z Jego Łzami, mój ból z Jego bólem, moje udręki z Jego udrękami, moją ofiarę z Jego Ofiarą i błagam cię, abyś spojrzał na mnie z litości i przyjął moją modlitwę. Amen. 

CODZIENNA MODLITWA ZA WYBRANEGO KAPŁANA

MODLITWA DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ ZA KAPŁANÓW

Podyktowana przez Matkę Bożą do codziennego odmawiania

 

Ojcze Niebieski, który powołałeś kapłanów do składania wiecznej Ofiary Twojego Syna dla uświęcenia Ziemi, obdarz ich Twoim błogosławieństwem i ochroń od zgubnych pokus.

 

Jezu, który powołałeś apostołów, aby w Twoim imieniu głosili Ewangelię na wszystkich krańcach Ziemi, obdarz ich łaską pokory i wiernego naśladowania Twojej drogi. Duchu Święty Pocieszycielu, który zstąpiłeś na przelęknionych uczniów zgromadzonych w Wieczerniku, zstąp dziś na kapłanów całej Ziemi, aby napełnieni duchem pobożności i męstwa z mocą działali pośród powierzonego im ludu.

 

Trójco Przenajświętsza, która oświecasz umysły kapłanów, napełnij ich serca wiarą, nadzieją i miłością i spraw, aby wiernie służyli świętemu Kościołowi i Papieżowi, jako jego głowie. Amen.

 

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Maryi Matki Kapłanów

MODLITWA ZA WYBRANEGO KAPŁANA

Odmawiana w Pierwszy Czwartek Miesiąca

Boże, Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i ofiaruję Ci moją duszę i ciało. Z miłości do Ciebie kładę się na Twoim ołtarzu całopalenia wraz z Jezusem i Maryją jako ofiara całopalna.

Staję u Twoich wrót, Boże mój, zupełnie niezdolny do poruszania się w Twoim świecie, dlatego pragnąc zachować swoje życie, składam Ci je w ofierze. Chcę Cię naśladować do końca, przez hańbę do zwycięstwa i iść Twoją drogą krzyża.

Proszę, abyś mi dał, Ojcze, tę łaskę pójścia drogą krzyża i ofiary całopalenia, i wytrwania w cierpieniu, i krzyżu, jako zadośćuczynienie dla uratowania i uświęcenia tego ukochanego kapłana, za którego tę ofiarę składam … (wymienić w myśli imię wybranego kapłana). 

Boże Ojcze, rozpal mnie miłością do Ciebie i do tego kapłana. Stawaj się centrum życia tego kapłana i mojego, na każdej jego płaszczyźnie i w każdym wymiarze. Ukochany Ojcze, przemień myślenie tego kapłana, patrzenie i słuchanie, abyś Ty zawsze był w jego sercu. Wypełnij, Boże Ojcze, i uzdrawiaj jego przeszłość, jego wolę, pamięć, rozum i uczucia. Kieruj jego „teraz”, by było zgodne z Twoją Wolą, aby on stając się świętym kapłanem, pociągnął wiele dusz do Ciebie. 

Oto, Panie, w całości należę do Ciebie. Od tej chwili wypełniaj, Panie, Twoją Wolę we mnie. Przyjmij mnie jako Twoją Żertwę za kapłana, za którego dzisiaj Tobie składam tę moją ofiarę całopalną z siebie. Amen. 

 

Modlitwa codzienna – Żertwy Ofiarnej za Ojczyznę

 

MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ JAKO ŻERTWA SERCA ZA KAPŁANA

 

Jezu, który poświęciłeś trzy godzi swojej agonii na krzyżu, aby wybłagać łaskę świętości dla kapłanów, pozwól mi dziś dołączyć do Twojej Męki i przyjąć pokusy tak wielkie, że tylko Twoją siłą mogę je znosić i zwyciężać. Chcę przyjąć na siebie diabelski atak, którym Szatan chce zniszczyć kapłana, którego imię Ci przedstawiam (wymienić w myśli imię wybranego kapłana). Jeśli uznasz mnie za duszę zdolną zwyciężyć ten atak poprzez pokorę i modlitwę, ukryj serce tego kapłana w moim sercu, aby złe duchy nie mogły go dosięgnąć, zanim nie zniszczą mnie i nie upadnę w grzech. Błagam Cię jednak, choćby całe Piekło rzuciło się na mnie, nie dozwól mi upaść w grzech ciężki. Raczej ześlij na mnie śmierć, bo jeśli ciężko zgrzeszę, będę mieć na sumieniu kapłana, który również upadnie, pociągając za sobą liczne dusze do Piekła. Wolę więc umrzeć, ale ocalić Twojego syna, bo jego życie droższe jest niż moje. Obiecuję nie ustawać w modlitwie i umacniać się stale poprzez święte sakramenty. Jednak niech nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Amen.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Maryi Matki Kapłanów

czytaj więcej...