Aktualności

2023-11-29 16:18

Modlitwa codzienna – Żertwy ofiarnej za kapłana

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE

ROZWAŻANIA ORĘDZI O KAPŁAŃSTWIE

MODLITWA CODZIENNA ŻERTWY OFIARNEJ ZA KAPŁANA

Boże, Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i ofiaruję Ci moją duszę i ciało. Z miłości do Ciebie kładę się na ołtarzu wraz z Jezusem i Maryją jako ofiara całopalna.

Przyjmij moje cierpienie, cokolwiek mnie spotka, niech uwielbi Ciebie, Ojcze. Nie boję się, bo Ty jesteś Miłością. Wiem, że moja ofiara jest znikoma w zasłudze, ale w połączeniu z najświętszą i nieskończoną Ofiarą Twojego Syna zyskuje moc i wartość nieskończoną. 

Łączę więc moją krew z Jego Krwią, moje łzy z Jego Łzami, mój ból z Jego bólem, moje udręki z Jego udrękami, moją ofiarę z Jego Ofiarą i błagam cię, abyś spojrzał na mnie z litości i przyjął moją modlitwę. Amen. 

CODZIENNA MODLITWA ZA WYBRANEGO KAPŁANA

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 514 dusz poświęconych Bogu

MODLITWA DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ ZA KAPŁANÓW

Podyktowana przez Matkę Bożą do codziennego odmawiania

 

Ojcze Niebieski, który powołałeś kapłanów do składania wiecznej Ofiary Twojego Syna dla uświęcenia Ziemi, obdarz ich Twoim błogosławieństwem i ochroń od zgubnych pokus.

 

Jezu, który powołałeś apostołów, aby w Twoim imieniu głosili Ewangelię na wszystkich krańcach Ziemi, obdarz ich łaską pokory i wiernego naśladowania Twojej drogi. Duchu Święty Pocieszycielu, który zstąpiłeś na przelęknionych uczniów zgromadzonych w Wieczerniku, zstąp dziś na kapłanów całej Ziemi, aby napełnieni duchem pobożności i męstwa z mocą działali pośród powierzonego im ludu.

 

Trójco Przenajświętsza, która oświecasz umysły kapłanów, napełnij ich serca wiarą, nadzieją i miłością i spraw, aby wiernie służyli świętemu Kościołowi i Papieżowi, jako jego głowie. Amen.

 

 

MODLITWA ZA WYBRANEGO KAPŁANA

Odmawiana w Pierwszy Czwartek Miesiąca

Boże, Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i ofiaruję Ci moją duszę i ciało. Z miłości do Ciebie kładę się na Twoim ołtarzu całopalenia wraz z Jezusem i Maryją jako ofiara całopalna.

Staję u Twoich wrót, Boże mój, zupełnie niezdolny do poruszania się w Twoim świecie, dlatego pragnąc zachować swoje życie, składam Ci je w ofierze. Chcę Cię naśladować do końca, przez hańbę do zwycięstwa i iść Twoją drogą krzyża.

Proszę, abyś mi dał, Ojcze, tę łaskę pójścia drogą krzyża i ofiary całopalenia, i wytrwania w cierpieniu, i krzyżu, jako zadośćuczynienie dla uratowania i uświęcenia tego ukochanego kapłana, za którego tę ofiarę składam … (wymienić w myśli imię wybranego kapłana). 

Boże Ojcze, rozpal mnie miłością do Ciebie i do tego kapłana. Stawaj się centrum życia tego kapłana i mojego, na każdej jego płaszczyźnie i w każdym wymiarze. Ukochany Ojcze, przemień myślenie tego kapłana, patrzenie i słuchanie, abyś Ty zawsze był w jego sercu. Wypełnij, Boże Ojcze, i uzdrawiaj jego przeszłość, jego wolę, pamięć, rozum i uczucia. Kieruj jego „teraz”, by było zgodne z Twoją Wolą, aby on stając się świętym kapłanem, pociągnął wiele dusz do Ciebie. 

Oto, Panie, w całości należę do Ciebie. Od tej chwili wypełniaj, Panie, Twoją Wolę we mnie. Przyjmij mnie jako Twoją Żertwę za kapłana, za którego dzisiaj Tobie składam tę moją ofiarę całopalną z siebie. Amen. 

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

POST O CHLEBIE I WODZIE ZA OJCZYZNĘ – 27 DZIEŃ MIESIĄCA

 OFIERA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

 

Modlitwa codzienna – Żertwy Ofiarnej za Ojczyznę

 

zobacz: Główne Grzechy Kapłańskie. POWOŁANIE DUSZ – ŻERTW ZA KAPŁAŃSKIE SERCA

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE – PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie Orędzi o kapłaństwie

PRZEZ GRZECH ZGORSZENIA WYSYŁA SIĘ DUSZĘ CZŁOWIEKA DO PIEKŁA ZA ŻYCIA – BÓG OJCIEC (V przykazanie Boże)

 

MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ JAKO ŻERTWA SERCA ZA KAPŁANA

 

Jezu, który poświęciłeś trzy godzi swojej agonii na krzyżu, aby wybłagać łaskę świętości dla kapłanów, pozwól mi dziś dołączyć do Twojej Męki i przyjąć pokusy tak wielkie, że tylko Twoją siłą mogę je znosić i zwyciężać. Chcę przyjąć na siebie diabelski atak, którym Szatan chce zniszczyć kapłana, którego imię Ci przedstawiam (wymienić w myśli imię wybranego kapłana). Jeśli uznasz mnie za duszę zdolną zwyciężyć ten atak poprzez pokorę i modlitwę, ukryj serce tego kapłana w moim sercu, aby złe duchy nie mogły go dosięgnąć, zanim nie zniszczą mnie i nie upadnę w grzech. Błagam Cię jednak, choćby całe Piekło rzuciło się na mnie, nie dozwól mi upaść w grzech ciężki. Raczej ześlij na mnie śmierć, bo jeśli ciężko zgrzeszę, będę mieć na sumieniu kapłana, który również upadnie, pociągając za sobą liczne dusze do Piekła. Wolę więc umrzeć, ale ocalić Twojego syna, bo jego życie droższe jest niż moje. Obiecuję nie ustawać w modlitwie i umacniać się stale poprzez święte sakramenty. Jednak niech nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...