Aktualności

2014-12-03 19:55

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – audio

autor: ks. Bartłomiej Bober, wykonanie: klerycy WŚSD

Obietnice Pana Bożego Miłosierdzia

Tym, którzy czczą Obraz Bożego Miłosierdzia:

.

,,Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję tobie, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako Swej Chwały. (Dz.48)
.
„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz.570)  
.
„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu Ufam, Tobie.” (Dz.327)
.
,,Te promienie osłaniają duszę przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga.” (Dz.299)
.
 Jezus powiedział, że zachowa te miasta i domy, w których  będzie ten Obraz .(Uwaga: Ludność Krakowa i Wilna, gdzie krzewiono kult, zostały zachowane od całkowitego zniszczenia, jakim była Polska w czasie II wojny światowej).
.
Duszom, które Ufają:
.
,,Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie.”  (Dz.1273)
.
,,Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest –ufność.
Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką  mi są pociechą dusze o bezgranicznej  ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. (Dz.1578)
.
,,Otworzyłem Swe Serce, jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżają do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu moim, napełnię dusze jego  w godzinę śmierci swym bożym pokojem.”  (Dz.1520)
.
,,…żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej.” (Dz.1541)
  .
Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego, moimi są, a nieprzyjaciele rozbija się u stop podnóżka mojego”. (Dz.723)
.
Tym, którzy szerzą Miłosierdzie Boże
:
.
,,Duszom, które szerzą  cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale Miłosiernym Zbawicielem.” (Dz.1075)
.
„….i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię według nieskończonego miłosierdzia  mojego.”  (Dz.379)
.
„ Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Moje miłosierdzie – dusze te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie Moje osłoni je w tej ostatniej walce…” (Dz.1540)
.
Tym, którzy modlą się w godzinie miłosierdzia (15:00):
.
,,w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która prosi przez mękę moją…”  (Dz.1320)
,,W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się laska dla świata całego- miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość.” (Dz.1572)
.
Tym którzy odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia:
.
,,Każdą duszę bronię w godzinę śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią – jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają te koronkę uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnie dusze, i poruszą się wnętrzności miłosierdzia mojego, dla bolesnej męki syna mojego.”  (Dz.811)
.
,,Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny.”  (Dz.1541)

.
„Odmawiaj nieustannie tę koronkę której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku;” (Dz.687)
.
„Zatwardzieli grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa.” (Dz.1541)
.
„Przez nią (Koronkę) uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz będzie zgodne z wolą moją.” (Dz.1731)
.
Tym którzy odmawiają Nowennę do Bożego Miłosierdzia:
  .
,,W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask.”  (Dz.796)

.

Kapłanom:
.
„Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką  mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.”  (Dz.1521)
.
Grzesznikom:
.
 „Kiedy odmówisz tę modlitwę za jakiego grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia modlitewka ta jest następująca:
O Krwi i Wodo któraś wytrysnęła z serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas-ufam Tobie.” (Dz.186)
.
W Święto Bożego Miłosierdzia, drugą Niedzielę Wielkanocy (Niedziela następna po Zmartwychwstaniu):
.
,,Powiedz duszom, córko Moja, ze daje im na obronę Swoje miłosierdzie, walczę za nich sam jeden i znoszę sprawiedliwy gniew Ojca Swego.  (Dz.1516)
.
 ,,Córko moja powiedz, że Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [moich] dla pociechy świata całego.” (Dz.1517)
.
,,…ucieczka i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników…; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar;… niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat… nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego.” ( Dz.699)

Jak odmawiać Koronkę

„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny

Koronka do Miłosierdzia Bożego Kaplica Na BrzeguKoronka do Miłosierdzia Bożego Kaplica Na Brzegu modlitwa

Obrazek można sobie zabrać z  Kaplicy Na Brzegu