Aktualności

2024-01-27 16:11

IV Niedziela Zwykła (Rok B ) – 28 styczeń

Ewangelia (Mk 1, 21-28) – czytania

TYLKO TYLE I AŻ TYLE

ks. Krzysztof Stosur

„Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień” – te życzenia św. Pawła z dzisiejszego drugiego czytania stają się możliwe do zrealizowania tylko dzięki Bożej mocy Chrystusa. To On w synagodze w Kafarnaum opętanego uwalnia od ducha nieczystego. To On jest w stanie rozkazywać mocom piekielnym i one są Mu posłuszne. A idąc dalej tym torem myślenia – to dzięki woli Bożej i Jezusowej mocy takie samo dobro może dokonywać się w życiu każdego człowieka. Pan Jezus po raz kolejny uświadamia wszystkim, że jako Syn Boga na ziemi, może i chce ingerować w nasze życie, aby je zmieniać na lepsze. Trzeba tylko w Jezusie zobaczyć Tego, o którym krzyczał opętany: „Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.

.
A dzisiaj co obserwujemy? Próbuje się podważać Boskość i świętość Jezusa. Widzimy jak trudno ludziom wiarę w świętość Jezusa potwierdzić swoją obecnością na niedzielnej Mszy św. A właśnie podczas niej dokonują się takie uzdrowienia jak kiedyś w synagodze w Kafarnaum. To podczas Mszy św. mamy możność bycia najbliżej świętości i Boskości Jezusa. To podczas Mszy św. możemy dotknąć Go swoimi ustami i zjednoczyć się z Nim.

.
I co z tego? Tylko to, że mimo dręczących nas utrapień, cierpień, trosk i kłopotów – uwolnienia od tego wszystkiego szukamy u wróżek, znachorów, w kartach i wróżbach, a nie u Tego, który naucza z mocą.
Jeśli szukasz uwolnienia od tego, co niesie cywilizacja nie zawsze przyjazna człowiekowi, co daje technika coraz bardziej nas ogłupiająca – idź do Chrystusa, posłuchaj Jego słów wypowiadanych z mocą, daj Mu działać w twoim życiu i bądź Mu posłuszny. I to tyle, albo aż tyle.

 

czytaj więcej...