Aktualności

2024-01-20 16:11

III Niedziela Zwykła (Rok B) – 21 stycznia

Ewangelia (Mk 1, 14-20) – czytania

NAJTRUDNIEJSZE I PRIORYTETOWE

ks. Krzysztof Stosur 

Cała treść przepowiadania Jezusa z dzisiejszej liturgii słowa ukryta jest w słowach „nawracajcie się”. A to dla nas jest najtrudniejsze!
Stać nas na wielkie gesty, heroiczne działania, spektakularne czyny, wyżyny poświęceń – to akurat, jeśli trzeba, nieźle nam wychodzi. A jeszcze – jeśli jest to w jakiś sposób nagłośnione, obserwowane przez otoczenie i oceniane. Wszystko to dla innych, choć po trosze i na „swoją chwałę”. Gorzej, gdy idzie o nas samych, o nasze wnętrze, nasze sumienie.

.

Przez słowa „nawracajcie się!” Pan Jezus przypomina nam, że trzeba też pomyśleć o sobie, albo – przede wszystkim o sobie. Aby w tym byciu dla innych nie zagubić siebie, nie stracić kontroli nad sobą, nie zapomnieć o swojej duszy i o swojej wiecznej przyszłości. Słowa „nawracajcie się” winny wywołać w nas refleksję nad tym, co trzeba w sobie zmienić, poprawić i ulepszyć. Bo przecież „jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy” (1J 1,8).
 .
Pan Jezus – jak pisze św. Paweł do Koryntian – przyszedł po to, by nawracać innych przez Słowo Boże. To samo czynią apostołowie, głosząc Ewangelię, to samo i tak samo mamy robić my – najpierw w stosunku do siebie samych, a potem do innych. Zadbanie o swoją wieczność, o swoje nawrócenie ma być dla każdego z nas życiowym priorytetem. 
 .
Czy Pan jest moim światłem? Czy robię wszystko, aby zamieszkać w Jego domu jako święty wśród świętych? Czy oczekuję Go i jestem mężny? (psalm). Umiejmy dobrze wykorzystać czas, który nam jeszcze pozostał, abyśmy pozytywnie odpowiedzieli na wszystkie te pytania.
czytaj więcej...