Aktualności

2018-09-16 16:05

Główne Grzechy Kapłańskie. DROGA KRZYŻOWA KAPŁAŃSKA

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE

Rozważanie Drogi krzyżowej – 1 godz.

 

STACJA XIV

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Pan Jezus: Umarłem dla świata i złożono Mnie w grobie. Ciało Moje spoczęło bezpiecznie. W zupełnej ciszy oczekiwałem dnia Mojego zwycięstwa. Zapamiętaj, Mój synu, ciało twoje również musi spocząć w grobie. Musisz umrzeć dla świata, aby zmartwychwstać dla Mnie. Uwolnij się od świata, który rywalizuje ze Mną o twoje serce. Pogrzeb bożki, które pragnęłyby zająć Moje miejsce w twoim życiu. Uwolnij ciało od pokus, unikając wszelkich okazji do ich powstawania. Pozwól Mi złożyć twoje ciało w grobie. Znaczy to, że pogrążę je w umartwieniu, odmawiając mu przyjemności. Dopiero kiedy twoje ciało spocznie w grobie, uwolni się twój duch, aby wzlecieć do Ojca. Ciało zawsze będzie się trzymać przy ziemi.

 

Złóż twoje ciało w ręce Maryi. Ona owinie je w płótna i złoży w grobie. Swoją modlitwą powstrzyma kordy demonów czyhające na twoje ciało jak drapieżne sępy krążące nad padliną. Pozwól Mi ukryć cię na czas twojego krótkiego życia w Jej Niepokalanym Sercu, aby nikt nie wykradł twojego ciała. Powiedz Mi: „Tak”, abym mógł przytoczyć kamień i opieczętować twój grób. Teraz w pokoju oczekuj na spotkanie z Duchem Ożywicielem, który wskrzesi cię do zupełnie nowego, świętego życia, życia dla Mnie.

 

Ojcze nas…

Zdrowaś Maryjo…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...