Aktualności

2018-09-17 11:00

Główne Grzechy Kapłańskie. DROGA KRZYŻOWA KAPŁAŃSKA

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE

Rozważanie Drogi krzyżowej – 1 godz.

 

STACJA XI

PAN JEZUS PRZYBIJANY DO KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Pan Jezus: Powołałem cię, abyś Mi służył w cierpieniu. Uświęciłem twoje ręce, oddając katom Moje. Pozwoliłem związać Moje ręce, aby twoje potrafiły rozwiązywać pęta dusz uwikłanych w grzech. Każde uderzenie młotem w gwóźdź, który przeszywał Moje dłonie, ofiarowałem za inną łaskę, którą pragnąłem cię obdarzyć. Dzięki zjednoczeniu na krzyżu naszych rąk, twoje ręce uzdrawiają, udzielają błogosławieństwa, uwalniają od złych duchów, usuwają lęki, rozgrzeszają dusze, udzielają pociechy i siły płynącej z Mojego Serca. Twoje ręce są Moją władzą na Ziemi. Twoje ręce udzielają Moich łask i związują moce piekielne poprzez błogosławieństwo. Wszystkie te łaski wybłagałem ci, pozwalając przybić Moje ręce do krzyża. Chcę więc i mam prawo żądać tego od ciebie, aby twoje ręce były czyste i święte, bo nie są już twoje. Utworzyłem je z Mojego bólu na krzyżu. Są błogosławieństwem dla świata. Są godne, aby brać Boga, dotykać Go i udzielać Go wiernym.

 

Myśl o sobie jako o istocie stworzonej podwójnie. Pierwszy raz w akcie stwórczym jako człowiek podczas twojego poczęcia. Drugi raz w akcie konsekracji jako kapłan podczas Mojej Męki. W pierwszym akcie użyłem prochu ziemi i Mojego Tchnienia. W drugim połączyłem słabego człowieka z Ofiarą Mojej Boskiej Męki. Uczyniłem cię kimś więcej niż naturą. Uczyniłem cię naturą nierozerwalnie złączoną z Moim Bóstwem. Jesteś istotą tak głęboko połączoną ze Mną i tak głęboko zanurzoną w zasługach Mojej Męki, że nie ma miejsca, w którym kończysz się ty, a zaczynam Ja. Zawsze stanowimy jedno, bo twoja istota wypływa z Mojej. 

 

Ojcze nas…

Zdrowaś Maryjo…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...