Odkopane i zabezpieczone pozostałości muru po pierwszej kapliczce (około 1770 rok)

15 marca 2014r. (sobota) rozpoczęło się odkrywanie murów z pierwszej Kapliczki (około 1770 rok). Mury te, wówczas [1946 rok] zostały zasypane, a pozostałe materiały z nich zostały wykorzystane przy rozbudowie obecnej Kaplicy Na Brzegu.

Zobacz zdjęcia

Historia Kaplicy

Od niepamiętnych czasów mieszkańcy Kasiny Wielkiej i okolic mają w wielkiej czci Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski Wniebowziętej umieszczony początkowo w małej Kapliczce zbudowanej z kamieni, gliny i pokrytej blachą na roli Brzegi czytaj dalej