Aktualności

2015-09-05 09:09

Ewangelia na każdy dzień – 5 wrzesień

Ewangelia wg. św. Łukasza  6,1-5

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli.
Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?”
Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać”.
I dodał: „Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

Komentarz do Ewangelii:

Otwarte serca

Jezus uczy nas duchowej wolności. Opiera się ona na szacunku dla prawa, ale jednocześnie na wolności wobec tego, co jest jedynie ludzką tradycją. Święty Augustyn mówił: „Kochaj i rób, co chcesz”. Chciał przez to powiedzieć, że należy trzymać się miłości ewangelicznej, a być wolnym od tego, co jest jedynie definiowane przez ludzi jako miłość. Współcześni Jezusowi faryzeusze stawiali literę prawa ponad wszystkim. Okazało się to błędne, bo nie rozpoznali tak długo oczekiwanego Mesjasza. Założyli sobie, że Zbawiciel będzie zgodny z ich wyobrażeniami. Okazało się, że Bóg miał inny plan. Bądźmy ludźmi o otwartych sercach i dajmy się prowadzić Duchowi Bożemu.
.

Duchu Święty, przyzywam Cię. Otwieram moje serce, umysł i wolę na dary duchowe, które tak obficie rozdzielasz.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...