Aktualności

2015-03-28 05:41

Ewangelia na każdy dzień – 28 marca

Ewangelia wg. Jana 10,31-42

Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.
Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Najwyższą Radę i rzekli: „Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród”. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: „Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród”.
Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić.
Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.
A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: „Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?”
Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać.

Komentarz do Ewangelii:

Ten człowiek czyni wiele znaków

Wskrzeszenie Łazarza, bo to do tego cudu nawiązuje dzisiejsza Ewangelia, stało się przysłowiowym „gwoździem do trumny” dla Jezusa. Arcykapłani i faryzeusze są już zdesperowani i w majestacie (swojego) prawa wydają wyrok śmierci na Tego, który może (w ich opinii) doprowadzić do zniszczenia przez Rzymian miejsc świętych i całego narodu. Wyższej motywacji, by skazać jednego człowieka na śmierć, chyba nie można już znaleźć. Tak to wygląda od strony ludzi – i to wrogich Jezusowi.

.

A jak wygląda to od strony Jezusa? Tak, On chce umrzeć i umrze za naród. Ale także umrze, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno… Jak widać śmierć Jezusa posiada wymiar ponadczasowy i zmierza do odbudowania tej pierwotnej jedności w człowieku, między ludźmi, a co najważniejsze tej jedności z samym Bogiem.

.

Jezus umarł także i za mnie, abym mógł odzyskać w sobie harmonię, abym nie bał się innych ludzi, abym dostrzegał w nich swoich braci i siostry, a w Bogu – naszego Ojca.

.

ks. Robert Ptak SCJ

czytaj więcej...