Aktualności

2021-11-07 16:11

Ewangelia na dziś – 8 listopad 2021 rok

EWANGELIA (Łk 17, 1-6) – Obowiązek przebaczania

(…) Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.

————–

Nieraz słyszymy: „To nie moja sprawa”. Tymczasem Jezus nie chce, abyśmy zamykali oczy na sytuacje, w których nasi bliźni błądzą. Pragnie, abyśmy ich upominali, a kiedy żałują za przewinienia – przebaczali. Ostrzega, aby nasze życie i czyny nie były powodem do grzechu i zgorszenia dla innych. 

 

Jezu,  daj mi serce wrażliwe na Twoje Słowa. Obdarz mnie odwagą, abym umiał upominać, i miłością, abym potrafił przebaczać.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 17, 1-6)

Obowiązek przebaczania

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie!
Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu».
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary».
Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...