Aktualności

2020-02-04 18:11

Ewangelia na dziś – 5 luty 2020 rok

EWANGELIA (Mk 6, 1-6) – Jezus nieprzyjęty w Nazarecie

(…)  I powątpiewali o Nim.

————–

Dwie postawy zadziwiały Jezusa w publicznej działalności: wiara obcych zwracających się do Niego o pomoc oraz niewiara szczególnie Mu bliskich, krewnych, sąsiadów, znajomych. Jezus dotykał w swoich spotkaniach z ludźmi wiary zdolnej czynić cuda i niewiary pełnej lekceważenia. W każdym z nas wiara splata się z niewiarą, ufność z nieufnością. Jesteśmy zdolni zadziwiać Jezusa jedną i drugą postawą. Tak naprawdę to od naszej wiary lub jej braku zależy, ile Jezus będzie mógł dla nas uczynić.

 

Jezu, idę ku Tobie od mojej niewiary ku wierze coraz bardziej żywej, gorącej.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 6, 1-6)

Jezus nieprzyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.
A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”.
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...