Aktualności

2019-10-30 18:11

Ewangelia na dziś – 31 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 13, 31-35) – Jezus wierny swojemu posłannictwu

W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić.

————–

Jeśli starasz się pełnić wolę Bożą, to nieraz doświadczyłeś podszeptów szatana, który chciał cię od tego odwieść. Przekonywał, że sam dobrze wiesz, co jest dla ciebie najlepsze, i że w swoim sprzeciwie wobec Boga realizujesz swoją wolność. Kłamstwo stare jak świat!  Panie, proszę, abym pamiętał, że słowo prawdy pochodzi tylko od Ciebie. Pragnę każdego dnia ponawiać decyzję pójścia za Tobą. Do końca.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 13, 31-35)

Jezus wierny swojemu posłannictwu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: «Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić».
Lecz On im odpowiedział: «Idźcie i powiedzcie temu lisowi: „Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu”. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą.
Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: „Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie”».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...