Aktualności

2022-07-29 16:11

Ewangelia na dziś – 30 lipiec 2022 rok

EWANGELIA (Mt 14, 1-12) – Śmierć Jana Chrzciciela

(…) Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać.

————–

Król – to brzmi dumnie. Gdyby żył po królewsku, miałby wolność – przede wszystkim tę wewnętrzną. Tymczasem zniewolony własnym słowem, lękiem o opinię w oczach innych ludzi, własną słabością i głupotą, udowadnia, jak małym jest człowiekiem. Błędem byłoby myśleć, że ten dramat dotyczy tylko Heroda. Dotyczy także nas – tutaj i dzisiaj.

 

Jezu, mój Królu,  jak łatwo jest stracić głowę, gdy zamiast wpatrywać się w Ciebie, zaczynam patrzeć na hipnotyczny taniec grzeszników. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 14, 1-12)

Śmierć Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają».
Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa. Jan bowiem upominał go: «Nie wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.
Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: «Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela!» Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce.
Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...