Aktualności

2020-06-02 18:11

Ewangelia na dziś – 3 czerwiec 2020 rok

EWANGELIA (Mk 12, 18-27) – Zmartwychwstanie umarłych

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania.

————–

Saduceusze przychodzą do Jezusa z konkretnym problemem. Jezus uchyla rąbka tajemnicy wieczności: Tam już nie będą potrzebne małżeństwa, bo ludzie będą podobni do aniołów, w nowej duchowej kondycji. Jezus wykazuje też, że zmartwychwstanie istnieje i że Bóg jest Bogiem żywych, podkreślając nieznajomość słowa Bożego swoich rozmówców. A czy ja pozwalam, aby Jezus korygował swoją prawdą moje błędne, zbyt ludzkie myślenie o Bogu?

 

Dziękuję, Jezu, że jesteś Bogiem żywych i że dzięki Twej miłości wciąż czynisz żywym mnie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 12, 18-27)

Zmartwychwstanie umarłych

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu».
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę”.
Jezus im rzekł: „Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej ? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do Mojżesza: «Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba». Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...