Aktualności

2020-10-28 18:11

Ewangelia na dziś – 29 październik 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 13, 31-35) – Jezus wierny swojemu posłannictwu

(…) Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić.

————–

Jezus jest silny, zdecydowany, odważny wobec propozycji faryzeuszy. Nie daje się zastraszyć. Wie, jaka jest Jego misja, i wie, że bez woli Ojca nic złego nie może Go spotkać, zanim nie dojdzie do Jerozolimy. A jednocześnie ukazuje On nam swoją czułość i wrażliwość wobec grzeszników, porównując swoją troskę do miłości macierzyńskiej i do ptaka, który chroni pod skrzydłami swe pisklęta. Jednak nierozpoznanie nawiedzenia i odrzucenie łaski mają swoje konsekwencje.

 

Jezu, naucz mnie rozwijać integralnie moje człowieczeństwo, abym jak Ty był silny i czuły, zdecydowany i łagodny, bliski i wolny.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 13, 31-35)

Jezus wierny swojemu posłannictwu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa : „Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić”.
Lecz On im odpowiedział: „Idźcie i powiedzcie temu lisowi : «Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu». Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą.
Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.
Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: «Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie»”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...