Aktualności

2020-07-27 18:11

Ewangelia na dziś – 28 lipiec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 13, 36-43) – Wyjaśnienie przypowieści o chwaście

(…) Kto ma uszy, niechaj słucha. 

————–

My nie musimy, a nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć tajemnic Królestwa Bożego. Naszym zadaniem jest słuchać uważnie, o co prosi sam Jezus: „Kto ma uszy, niech słucha”. A kiedy już usłyszymy, wówczas z ufnością i my możemy wejść do domu naszego serca i pytać Jezusa o znaczenie słów Ewangelii. Wyjaśni nam na pewno.

 

Jezu, pragnę Cię słuchać. Objawiaj mi, proszę, Słowo miłości w moim życiu i wyjaśniaj je.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 13, 36-43)

Wyjaśnienie przypowieści o chwaście

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział :
„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...