Aktualności

2024-03-26 16:11

Ewangelia na dziś – 27 marzec 2024 rok – WIELKA ŚRODA

EWANGELIA (Mt 26, 14-25) – Zdrada Judasza

(…) Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany.

————–

Historia Judasza jest ze wszech miar smutna: wydał Jezusa za pieniądze. Nawet specjalnie się nie targował, ale zaoferował swoją zdradę za jakąkolwiek sumę. Dlaczego tak się zachował? Czy dlatego, że się zawiódł, bo spodziewał się Mesjasza na swoją miarę? Czy był to może wynik wielu wcześniejszych kompromisów, których efektem był wybór zła? Pan Jezus ocenia tę zdradę jednoznacznie: „Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany”.

 

Jezu, mój Królu, który podjąłeś Mękę dla zbawienia mojego i wszystkich ludzi, naucz mnie iść Twoją drogą, naśladować Twoją miłość i oddanie, a stronić za wszelką cenę od zła.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 26, 14-25)

Zdrada Judasza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusz.

 

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?».
On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: „Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda».
Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?».
On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził».
Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?». Odpowiedział mu: «Tak, ty».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...