Aktualności

2024-03-25 16:11

Ewangelia na dziś – 26 marzec 2024 rok – WIELKI WTOREK

EWANGELIA (J 13, 21-33. 36-38) – Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

(…) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda.

————–

Jezus zapowiada zdradę dwóch uczniów. Najpierw Judasza, który pozwolił, aby w jego serce wszedł szatan, potem Piotra, który czuł się pewny swojej wiary w Jezusa, a jednak okazał się słabym człowiekiem. Słabość jest powszechnym ludzkim doświadczeniem. Czasem łudzimy się, że nas nie dotyczy. Tymczasem nie słabość stanowi główny problem, ale to, jak się zachowamy po doświadczeniu upadku. Właściwą drogą jest przyznanie się do winy i poprawa, a rozpacz jest jej przeciwieństwem.

 

Jezu, mój Królu, z pokorą przyznaję się do mojej ludzkiej słabości, i proszę Cię, chroń mnie przed rozpaczą, abym nigdy nie zwątpił w Twoją przebaczającą miłość.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 13, 21-33. 36-38)

Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W czasie wieczerzy Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi.
Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?». Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?».
Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan.
Jezus zaś rzekł do niego: «Co masz uczynić, czyń prędzej!». Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.
Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie».
Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?».
Odpowiedział mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz».
Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie».
Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...