Aktualności

2020-04-23 18:11

Ewangelia na dziś – 24 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (J 6, 1-15) – Rozmnożenie chleba

(…) Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. 

————–

Za Jezusem idą tłumy. On karmi je swoim Słowem i miłością. Troszczy się jednocześnie o chleb materialny, aby nie zasłabli w drodze. Jezus chce obdarzać, pragnie jednak i nas włączyć w dzieło miłości. Wystarczy naprawdę niewiele, ale szczerze ofiarowane i ufnie złożone w Jego dłoniach. Kiedy w Jego dłoniach złożymy nasze życie, On uczyni je dobrym jak chleb dla innych.

 

Jezu, ucz mnie Twojej uważności na potrzeby innych ludzi. Pragnę być ofiarny jak Ty.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 1-15)

Rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.
Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”.
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”
Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...