Aktualności

2019-10-20 18:11

Ewangelia na dziś – 21 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 12, 13-21) – Gromadzić skarby przed Bogiem

(…) Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia.

————–

Warto postawić sobie dziś pytanie: O co bardziej się staram i co jest źródłem mojego pokoju: posiadanie dóbr czy przyjaźń z Bogiem? Jezus przestrzega przed złudnym pokładaniem nadziei w materialnych zabezpieczeniach życia. Jedyne bogactwo warte zachodu to miłość Boża. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, czym mnie obdarzasz. Twoja obecność przynosi mi prawdziwy pokój serca.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 12, 13-21)

Gromadzić skarby przed Bogiem

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».
Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?»
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia».
I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”.
Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...