Aktualności

2020-04-20 18:11

Ewangelia na dziś – 21 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (J 3, 7-15) – Trzeba się powtórnie narodzić

(…) Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.

————–

Jezus porównuje do wiatru działanie Ducha Świętego. Wiatru nie widać, ale widać jego działania: poruszają się gałązki drzew, chmury suną po niebie. Podobnie Ducha Świętego nie widzimy, lecz możemy rozpoznać Jego działanie w nas i innych na podstawie Jego owoców. Święty Paweł przypomina nam, że owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Kto żyje tymi wartościami, pozwala, aby Duch Święty był w życiu jego przewodnikiem i przyjacielem.

 

Jezu, pragnę zaufać bez reszty Twojemu Duchowi. Niech On prowadzi mnie ku spełnieniu Woli Ojca w moim życiu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 3, 7-15)

Trzeba się powtórnie narodzić

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do Nikodema:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.
W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: „Jakżeż to się może stać?”
Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: „Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...