Aktualności

2019-09-19 18:11

Ewangelia na dziś – 20 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 8, 1-3) – Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości i wiele innych, które im usługiwały.

————–

Czynisz mnie, Panie, uczestnikiem Twojej misji. Tak jak Ty cały ofiarowałeś się za mnie i dla mnie, ja chcę być cały dla Ciebie. Pomóż mi, proszę.

EWANGELIA  (Łk 8, 1-3)

Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...