Aktualności

2019-09-12 18:11

Ewangelia na dziś – 13 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 6, 39-42) – Obłuda

(…) Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?
Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?

————–

Panie, pozwól mi spojrzeć na moje życie w świetle prawdy wiary, abym nie lekceważył własnych błędów, zauważając je tylko u innych. Abym nie zniekształcał innym widzenia rzeczywistości wiary.

EWANGELIA  (Łk 6, 39-42)

Obłuda

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?
Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?
Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...