Aktualności

2021-04-11 17:11

Ewangelia na dziś – 12 kwiecień 2021 rok

EWANGELIA (J 3, 1-8) – Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.

————–

Nocna rozmowa Nikodema z Jezusem to rozmowa człowieka z Bogiem, człowieka poszukującego. Jezus wyjaśnia mu, że narodzić się na nowo to narodzić się z wody i Ducha, i że jest to konieczne, aby wejść do Królestwa Bożego. My również powinniśmy narodzić się na nowo, oddając stery swojego życia w ręce Boga i otwierając się na działanie Ducha Świętego. Rozmawiajmy też z Bogiem, aby mógł nas przemieniać.

 

Jezu, dzisiaj wraz z Nikodemem przychodzę do Ciebie. Proszę, bym zawsze umiał z Tobą szczerze rozmawiać.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 3, 1-8)

Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim».
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego».
Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.
Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...