Aktualności

2024-05-15 16:25

Czwartek dzień szczególnego kultu Najświętszego Sakramentu – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów – 16 maj

Eucharystia to prawdziwa i rzeczywista Ofiara Męki Chrystusa

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. św. Ludwik Grignion de Montfort

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Panie Jezu Chryste, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Bądź uwielbiony pod postacią Chleba, o którym powiedziałeś: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane ( Kor 11, 24). Bądź uwielbiony, Jezu pod postacią wina, o którym powiedziałeś: To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26, 28).

.

Chwała i dziękczynienie składam Tobie, Panie Jezu, za ustanowienie Najświętszej Ofiary Mszy świętej, która uobecnia Twoją Ofiarę krzyżową dla mnie i dla wszystkich ludzi dobrej woli.

Odtąd wszędzie, gdzie kapłan przy Ołtarzu wypowiada Słowa Konsekracji, uobecniasz się sam ze swoim Ciałem i Krwią dla dokonania Odkupienia i Zbawienia wszystkich kochających Ciebie ludzi.

.
Spraw, Panie, abym w Najświętszej Ofierze Mszy świętej brał czynny udział z najgłębszą wiarą i w duchu dziękczynienia. Spraw także, abym coraz bardziej żył dla Ciebie, abym kiedyś mógł cieszyć się owocami Najświętszej Ofiary w Twoim Królestwie przez wszystkie wieki.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam rzeczywistą i prawdziwą obecnośc swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia.
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i na wieki wieków. Amen.

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

 

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza

Obietnice dla czcicieli Najświętszej Krwi Chrystusa

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Pierwszy Czwartek Miesiąca

Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne i misyjne (męskie i  żeńskie)

czytaj więcej...