Aktualności

2016-01-20 23:10

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 21 stycznia – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem życia

 

Panie, Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie, jesteś dla nas źródłem życia. Wielbię Ciebie, Panie, Jezu Chryste za to, że dla mnie stałeś się Chlebem życia. Twoje Boże słowo jest prawdą i mówi mi:

.

„Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywa tego chleba, będzie żył na wieki.

A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jeżeli nie będziecie  spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 51-53).

.

Panie daj mi pragnienie częstego przyjmowania Chleba Życia.

 

Boski Zbawicielu, przez Twoje święte Ciało i najdroższą Krew Twoją wybaw mnie od wszelkich grzechów i od wszelkiego zła; daj abym zawsze zachowywał(a) Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie, Źródła Życia.

 

Boże, nasz Ojcze, spraw, niech Święta Hostia, którą ofiarujemy i przyjmujemy, odnowi nasze życie.

 

Wielbię Ciebie w każdym momencie o Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie. Amen.

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza

 

czytaj więcej...