Aktualności

2017-04-24 18:25

Zwiastowanie Pańskie – Uroczystość – 25 marca

EWANGELIA (Łk 1,26-38)

Bóg w sercu Wielkiego Postu

o. Szymon Hiżycki OSB

Między drogą krzyżową a Gorzkimi Żalami natykamy się dziś nagle na Archanioła Gabriela!

Wszystko zaczęło się bardzo zwyczajnie. Młoda dziewczyna z galilejskiej wioski, zapewne pośród codziennych zajęć, spotkała anioła, który zapowiedział Jej rzeczy niezwykłe. Bajka? Pobożna fantazja? A jednak to wydarzenie odmieniło dzieje naszego świata i wciąż pociąga kolejne pokolenia chrześcijan. Zwiastowanie pokazuje nam, jak mamy zauważać Pana Boga i Jego działanie pośród naszej codzienności. Potrzebna jest do tego szczególna wrażliwość i wiara; wiara w to, że nawet w szarości naszego dnia jest Bóg i to, co ma nam do powiedzenia, przewyższa wszystkie skarby świata.

.

Jeden z pisarzy powiada, że wydaje się nam, że szukanie Boga przypomina szukania sztabki złota w kupie gruzu; tymczasem Bóg jest właśnie tą kupą gruzu! Biorąc do ręki pierwszą cegłę, zaczynając trud życia wiarą, sakramentami, już wchodzimy we wspólnotę z Bogiem.

.

Między drogą krzyżową a Gorzkimi Żalami natykamy się dziś nagle na archanioła Gabriela, który mówi każdemu z nas, że i w naszej duszy już począł się żywy Bóg. Oto jest łaska Wielkiego Postu.

.

czytaj więcej...