Aktualności

2024-04-07 16:26

Zwiastowanie Najświętszej Panny Maryi – Uroczystość – 25 marca/8 kwiecień

Uroczystość przeniesiona na 8 kwietnia.

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) – czytania

SŁUŻEBNICA PAŃSKA

o. Jarosław Krawiec 

Bóg, realizując swoje plany, szanuje wolność człowieka. Obdarzył nas zdolnością kształtowania swojego losu. Dokonujemy wyborów, bo bez tego nie mogłaby istnieć prawdziwa miłość. Nawet w decyzji o staniu się człowiekiem Bóg uzależnił wypełnienie swojej Woli od zgody Maryi.

 

Wszechmogący Stwórca przez usta anioła Gabriela objawia młodej dziewczynie z Nazaretu swoje plany. To niesamowita tajemnica Boskiej wielkości i pokory zarazem. Święty Bernard z Clairvaux w jednej ze swoich homilii dostrzegał dramatyzm tej chwili: cały wszechświat zamarł w bezruchu, oczekując, co powie Maryja. Jej odpowiedź: „Niech mi się stanie według twego słowa”, zdecydowała o wypełnieniu Bożej Tajemnicy.

 

Maryjo, moja Królowo, Matko Jezusa i moja Matko, proszę dziś za Twoim wstawiennictwem o łaskę posłuszeństwa Bożemu Słowu. Pokorna Służebnico Pana, módl się za mnie i pomóż mi pełnić Wolę Twojego Syna, która jest zawsze Twoją wolą. TOTUS TUUS MARYJO!

 

 
czytaj więcej...