Aktualności

2024-03-31 16:24

Zmartwychwstanie Pańskie – 31 marzec

EWANGELIA (J 20, 1-9)- czytania

TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCH-WSTAŁ

bp Jan Bernard Szlaga

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, dlaczego akurat trzeciego dnia? Zmartwychwstanie jest przecież wywyższeniem Chrystusa, a ono dokonało się już w momencie śmierci, właśnie wtedy, kiedy Ukrzyżowany wypowiedział słowa: Wykonało się. Nie Chrystusowi i nie Ojcu były potrzebne owe trzy dni.

 

Były one potrzebne ludziom, aby dojrzeli i przygotowali się do oglądania Zmartwychwstałego. Nie mogli spoglądać na niego przez łzy, które dają obraz zniekształcony, ani też w przestrachu i przerażeniu, lecz w pokorze i z wdzięcznością. Na takim dojrzałym postrzeganiu Pana miała się opierać wiara Kościoła. Dlatego Jan, zwycięzca biegu do grobu Chrystusa, choć wyprzedził Piotra, zaczekał na niego u wejścia do grobu i jemu pierwszemu dał prawo do obejrzenia miejsca, gdzie złożono ciało Chrystusa. Ujrzał i uwierzył, niejako w imieniu Kościoła, który miał zostać umocniony jego wiarą.

.
My, choć nie znamy Chrystusa według ciała, należymy do wspólnoty błogosławionych wiarą w Zmartwychwstałego. Umacnia nas w tej wierze Eucharystia – dar Chrystusa zmartwychwstałego. I nie szukamy już, jak niewierny Tomasz, ran umęczonego Pana, ale każdy z nas, ubogacony Jego przenajświętszą obecnością, wyznaje z wiarą: Pan mój i Bóg mój.
.
Ofiara Mszy świętej jest zawsze Sakramentem paschalnym, znakiem Chrystusowego przejścia pomiędzy nami. Świętujmy ją z radością ze swojego nawrócenia, z nowego życia i z tego, że ono się nie kończy.

„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. (J 20, 2)

czytaj więcej...