Aktualności

2020-05-26 18:06

Zło waszego wieku – Maryja

Teraz zagraża wam niebezpieczeństwo jeszcze poważniejsze i bardziej podstępne. To ateizm praktyczny, zło waszego wieku. Ateizm praktyczny rozszerzył się przez fałszywe ideologie, przez sekty, przez błędy, które szerzą się coraz bardziej nawet we wnętrzu Kościoła.

 

Ateizm praktyczny doprowadził ludzkość do zbudowania cywilizacji bez Boga, cechującej się oburzającym poszukiwaniem dóbr materialnych, przyjemności, rozrywek, kultem pieniądza i jego wielkiej mocy.

 

Ateizm praktyczny zniszczył w wielu pragnienie Boga, doprowadził w znacznym stopniu do odmówienia należnego Mu kultu, aby oddawać go stworzeniom, a nawet szatanowi; doprowadził do życia tak, jak gdyby Bóg nie istniał.

 

Ateizm praktyczny rozszerzył wszędzie plagę niepohamowanego egoizmu, przemocy, nienawiści i nieczystości. Nieczystość jest proponowana jako wartość i dobro. Szerzą ją wszystkie środki społecznego przekazu. Grzechy nieczyste są przedstawiane jako sposób na wykazanie swej wolności. Dochodzi się nawet do usprawiedliwiania i pochwalania grzechów nieczystych przeciwnych naturze, które wołają o pomstę przed obliczem Boga.

 

Świat stał się właśnie ogromną pustynią całą pokrytą błotem. Żyjecie pod jarzmem tego straszliwego niewolnictwa. To dlatego jedynie cierpienie miłosiernej kary będzie mogło uwolnić tę biedną ludzkość od wielkiego zła ateizmu praktycznego, rozszerzonego wszędzie.

 

Moja matczyna rola polega na udzielaniu wam pomocy w godzinach wielkiej oczyszczającej próby. Jako Mama jestem u waszego boku, żeby was strzec i pomagać wam. Dlatego właśnie muszę do końca wypełnić Moje dzieło, które rozpoczęłam w tych narodach. Ono wypełni się, gdy – wraz z tryumfem Mego Niepokalanego Serca w świecie – zostaniecie całkowicie uwolnieni od wszelkiej formy ateizmu praktycznego, który był największym złem waszego wieku.

 

 Praga (Republika Czeska), 2.09.1996

 

źródło:

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

POWRÓT DO CZYTELNI

***

Różaniec ze św. Janem Pawłem II

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...