Aktualności

2022-11-12 16:11

XXXIII Niedziela Zwykła (Rok C ) – 13 listopad

EWANGELIA (Łk 21, 5-19) – czytania

POSTAWMY WSZYSTKO NA CHRYSTUSA!

ks. Witold Wiśniowski

Podziw ogarniający uczniów na widok piękna i wspaniałości świątyni jerozolimskiej staje się dla Jezusa okazją do wypowiedzenia prawdy o przemijalności świata doczesnego. Prawda ta budzi w uczniach niepokój. Pytają Jezusa, kiedy nastąpi koniec. Boski Mistrz nie odpowiada na to pytanie. Wyjaśnia, że poznanie dokładnej daty nie ma dla ludzi znaczenia i nie na tym powinniśmy się koncentrować.

 

Ludzkość – przepowiada Mistrz – doświadczy jeszcze wielu nieszczęść, kataklizmów, prześladowań. Cokolwiek jednak będzie się działo, wyznawcy Chrystusa nie powinni zapominać, do czego są powołani i na Kim opierają swoją nadzieję.

.

Chrześcijanin winien oprzeć swoje życie na Jezusie i Jego Ewangelii tu i teraz, niezależnie od okoliczności, w jakich przyjdzie mu żyć i niezależnie od wydarzeń, których przyjdzie mu być świadkiem. To właśnie postawienie wszystkiego na Chrystusa, charakteryzujące się wytrwałością i wiernością w naśladowaniu Go w każdej sytuacji, jest gwarancją zbawienia, czyli zachowania życia na wieki w domu Ojca. 'Przez swą wytrwałość ocalicie wasze życie!’ – zapewnia nas Jezus.

czytaj więcej...