Aktualności

2022-09-17 16:11

XXV Niedziela Zwykła (Rok C ) – 18 wrzesień

EWANGELIA (Łk 16, 10-13) – czytania

SZKOŁA ZARZĄDZANIA

ks. Mieczysław Łusiak 

Nawet jeśli posiadamy dużo pieniędzy i innych dóbr materialnych, powinniśmy uważać się tylko za zarządców tych dóbr, nie właścicieli. Uczynienie czegokolwiek na tym świecie swoją własnością grozi zbytnim przywiązaniem do tego świata, który z natury swojej jest tymczasowy. Po co czynić swoją własnością coś, co i tak stracimy, najpóźniej w chwili śmierci?

 

Lepiej więc być zarządcą, nie właścicielem. Ale zarządcą „wiernym”, to znaczy chętnie rozdającym potrzebującym to, co dane jest w zarząd. Bo „wierny zarządca” to ktoś otwarty na potrzeby innych i chętnie pomagający z czystej miłości. Sposobem, w jaki Bóg zarządza tym światem jest bowiem Miłość. Praktykowanie innego zarządu jest więc drogą do donikąd.

 

Być wiernym w zarządzie niegodziwą mamoną oznacza używać dóbr materialnych z Miłością, a nie z chciwością i wyrachowaniem. Jeżeli nie dzielimy się tym, co posiadamy, jesteśmy nieuczciwi. Nieuczciwi wobec Boga, którego w ten sposób zdradzamy. I nieuczciwi wobec ludzi, którym miało służyć to, co otrzymaliśmy. A ludziom nieuczciwym nie można powierzyć Nieba. Zniszczyliby je. Nie zapominajmy więc, że wszystko, co posiadamy, jest nam dane po to, byśmy uczyli się życia w Niebie. A tam obowiązuje Miłość, a nie chciwość.

 

czytaj więcej...