Aktualności

2021-09-11 17:11

XXIV Niedziela Zwykła (Rok B ) – 12 wrzesień

EWANGELIA (Mk 8,27-35) – czytania

DROGA PRZEZ KRZYŻ

ks. Andrzej Witko

Pokusa łatwego życia towarzyszy nam nieustannie. Dlatego nierzadko, idąc śladami Piotra Apostoła, zdajemy się zapominać lub nie godzić z istotą chrześcijańskiego powołania. A wiedzie ono przez krzyż. Stąd tak twarde słowa, jakie usłyszał w dzisiejszej Ewangelii Szymon Piotr, kiedy myślał nie o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Jezus przypomina dziś nam wszystkim: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. To jest jedyna recepta, aby znaleźć i zachować życie.

Mówi o tym także dzisiejszy Śpiew przed Ewangelią: Nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

.

Już prorok Izajasz opisał cierpienie Sługi Pańskiego, urzeczywistnione w zbawczej Męce Pana, który podał swój grzbiet bijącym i policzki rwącym brodę. Chrześcijanin doświadcza podobnej godziny, gdy, jak podkreślił Psalmista, oplatają nas więzy śmierci, dosięgają pęta otchłani, ogrania strach i udręka. Jedyny ratunek jest wtedy w Panu, który słyszy wołanie: O Panie, ratuj me życie! To On ochrania od śmierci i sprawia, iż wierny będzie chodził w Jego obecności w krainie żyjących.

„Nie myślisz o tym co Boże, ale o tym co ludzkie”. (Mk 8, 33)

czytaj więcej...