Aktualności

2022-08-20 16:11

XXI Niedziela Zwykła (Rok C ) – 21 sierpień

EWANGELIA (Łk 13, 22–30) – czytania

NIEBO DLA RODZINY

ks. Bogusław Zeman 

„Czy tylko nieliczni będą zbawieni?” – pada pytanie pod adresem Jezusa. Zadano Mu je dwa tysiące lat temu, ale wciąż szukamy odpowiedzi. Czy osiągnięcie zbawienia jest możliwe? Ilu będzie zbawionych? I dlaczego nie wszyscy? Mnożymy pytania, bo lubimy wiedzieć… Ale nawet gdybyśmy poznali wszystkie odpowiedzi, ani trochę nie przybliżą nas one do zbawienia. Może dlatego, na tak postawione pytanie Jezus nie udziela odpowiedzi. Wiedza o zbawieniu nas nie zbawi, od czego więc ono zależy? Jak je osiągnąć? Jezus mówi o trzech warunkach, jakie trzeba spełnić, aby wejść do nieba.

 

1. Wejść przez ciasną bramę. Miejsca jest w niej niewiele: wystarczy na samego człowieka, nagiego, prawdziwego… Jeśli poszukujemy szerokich wrót, aby zmieścić się w nich ze wszystkimi tytułami, godnościami, przywilejami, a także z całym majątkiem i tym wszystkim, co posiadamy, albo czego w tym życiu pożądamy… to ryzykujemy bardzo, bo taka brama nie prowadzi do nieba.

 

2. Wejść, kiedy jest otwarte. To znaczy, że trzeba być uważnym, by nie przegapić okazji, które Bóg daje każdemu. Musimy dostosować się do rytmu Boga, a nie próbować Jego dostosowywać do siebie. W końcu ma spełnić się Jego wola, nie nasza…

 

3. Być znajomym Boga. On w drzwiach nieba musi nas rozpoznać, bo wstęp ma tylko rodzina. Co prawda, łatwo zostać rodziną Boga, ale trzeba jednak tę więź budować choćby szczerym pragnieniem, modlitwą, nawróceniem, wiernością…

czytaj więcej...