Aktualności

2015-08-22 21:24

XXI Niedziela Zwykła (Rok B) – 23 sierpnia

EWANGELIA (J 6,54.60-69)

DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY?

Gdy człowiek czegoś pragnie, jest gotów do poświęceń i wyrzeczeń, aby osiągnąć cel.

Pragnienie życia i szczęścia zostało przez Boga wpisane w naturę człowieka już w akcie stworzenia. Jezus naucza o Bogu Ojcu i przeznaczeniu człowieka, wskazuje drogę, wiodącą nas do pełni istnienia w wieczności. On sam staje się naszą gwarancją: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

.
Stajemy tu wobec tajemnicy, która przekracza zdolności naszego pojmowania i która domaga się całkowitego zaangażowania. W czasie Eucharystii, za sprawą Ducha Świętego zwykły chleb staje się Ciałem Pańskim, a zwykłe wino zmieszane z wodą staje się Krwią Pańską. Spożywanie tego Pokarmu domaga się naszej wiary i zaangażowania; przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej to przyjmowanie całego Chrystusa – Jego myślenia, słów, Jego działania; to zobowiązanie do jednoczenia naszego życia z Jego życiem, które zostało złożone w ofierze miłości za nas.

.
Udział w Eucharystii zakłada naszą gotowość kroczenia przez ziemię do pełni życia w posłuszeństwie Bogu na wzór Syna Człowieczego w służbie miłości, która się daje, nie bojąc się poświęcenia i trudu. Eucharystia jest Sakramentem miłości.

.

ks. Witold Wiśniowski – paulista

„Myśmy uwierzyli i poznali,że Ty jesteś Świętym Boga”. (J 6, 69)

czytaj więcej...