Aktualności

2018-08-18 18:19

XX Niedziela Zwykła (Rok B) – 19 sierpnia

EWANGELIA (J 6,51-58) – czytania

MĄDROŚĆ I MOC EUCHARYSTII

abp Wacław Depo

W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy? (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 60). Życie człowieka jest „pielgrzymką nieustannych odkryć”. Pielgrzymując, należy pamiętać o trzech zasadniczych sprawach: po pierwsze – dobrze się „ubrać”, po drugie – zabrać „prowiant”, po trzecie – nie zbaczać z oznakowanych szlaków.

 

Podczas chrztu św. zostaliśmy zanurzeni w tajemnice życia Jezusa. Otrzymaliśmy „szatę” łaski Chrystusowej, która czyni nas dziećmi Bożymi.

 

„Chlebem życia” na drogę do nieba stał się dla nas Jezus, który powiedział: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie (J 6, 53. 57).

 

Słowo Boże ma zdolność leczenia ludzi z „głupoty grzechu” i prowadzenia po drogach roztropności. Pouczył nas o tym św. Paweł w Liście do Efezjan: Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana (Ef 5, 17). Kto odrzuca mądrość płynącą z Ewangelii i moc Eucharystii, ten nie osiągnie radości życia wiecznego.

„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”. (J 6, 56)

 

czytaj więcej...