Aktualności

2020-07-31 17:11

XVIII Niedziela Zwykła (Rok B ) – 1 sierpień

EWANGELIA (J 6,24-35) – czytania

CZEGO SZUKASZ, KOGO PRAGNIESZ?

o. Jarosław Krawiec

„Szukacie Mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz dlatego, że najedliście się chleba do syta” (J 6, 26) – wyrzut Jezusa skierowany do ludzi, którzy dopiero co byli świadkami cudownego rozmnożenia chleba, warto potraktować poważnie, kiedy doświadcza się pokusy instrumentalnego traktowania spraw Bożych. Można szukać Jezusa nie dla Niego samego, ale dla osiągnięcia doczesnych korzyści. Można też garnąć się do Kościoła, nie pragnąc spotkać w nim Boga. Jest to częsta pokusa.

 

Tymczasem Chrystus, objawiając moc i udzielając obficie swoich łask, pragnie, by naszą odpowiedzią na nie była wiara. Dlatego prosząc Go o zdrowie ciała, pomyśl o zdrowiu swej duszy, modląc się o pomyślność w interesach, zatroszcz się, by dobra materialne nie przysłoniły ci duchowych skarbów.

 

Dobry Jezu, oczyść moje serce z nieuporządkowanych pragnień. Oby Duch Święty sprawił, bym kierował się w swoim postępowaniu miłością i wiarą.

czytaj więcej...