Aktualności

2023-07-22 16:11

XVI Niedziela Zwykła (Rok A) – 23 lipca

EWANGELIA (Mt 13, 24-43) – czytania

CIERPLIWOŚĆ BOGA

ks. Stanisław Zarzycki

Na propozycję sług, aby wyrwać chwast z pola, na którym rośnie także pszenica, gospodarz odpowiada: „Nie, byście zrywając chwast nie wyrwali z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa!”. Zdumiewa nas wielka wyrozumiałość i cierpliwość gospodarza, będącego symbolem Boga, i Jego postawa wobec ludzkich słabości i grzechów.

.
Bóg przenika człowieka i zna go tak, że widzi jego intencje, wysiłki i czyny. Przez to najpełniej potrafi dostrzec w nim dobro. Pan nie posługuje się gwałtem i przemocą wobec zła w człowieku, by w ten sposób zarazem nie zniszczyć dobra. Bardzo wierzy w człowieka i w to, że moc dobra i dynamika jego wzrostu okaże się silniejsza, niż zło. Dlatego poleca: „Zło dobrem zwyciężaj!”.

.
Owa wyrozumiałość Boga, która nie oznacza tolerancji wobec zła, wynika z wielkiego poszanowania, jakie On ma wobec nas i naszej wolności. Woli sam znieść nasze zło, niż siłą zaingerować w naszą wolność i nasze czyny. Pragnie, byśmy mieli utkwiony wzrok w Chrystusa, który „przeszedł przez życie dobrze czyniąc” i przyjmując cierpliwie krzyż, pokonał zło, grzech i szatana.

.
Bóg wzywa nas do ponownego uwierzenia w moc dobra w naszym życiu. Najgłębszego źródła owej mocy nie szukajmy jednakże w nas, lecz w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Odkrywajmy je na modlitwie osobistej i we wspólnocie eucharystycznej, w której On uobecnia się pośród nas w mocy swego Ducha.

„Tych, którzy dopuszczają się nieprawości,
wrzucą w piec rozpalony”.

(por. Mt 13,41-42)

czytaj więcej...