Aktualności

2024-07-13 16:30

XV Niedziela Zwykła (Rok B). VIII NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – Dominica Octava (VIII) Post Pentecostes – 14 lipca

EWANGELIA (Mk 6, 7-13) – czytania

ŚWIADKOWIE EWANGELII

Uczniowie Jezusa [kapłani] mają polegać na Bogu, a nie na możliwych do osiągnięcia zabezpieczeniach materialnych. Są wyposażeni w wielką moc duchową. Otrzymali bowiem władzę nad duchami nieczystymi i moc uzdrawiania chorych, a to nie jest mało. Sednem ich posłania jest głoszenie nawrócenia na wzór samego Jezusa, który od takiego wezwania rozpoczął swoją misję.

 

Ten, kto głosi Ewangelię, musi być wolny wewnętrznie, to znaczy czysty, i powinien pozostać wolny zewnętrznie, czyli ubogi, zdany na opatrzność Ojca, ufający mocy Słowa, które głosi. 

 

Jezu, mój Królu, przez Maryję, Matkę Kapłanów, proszę uwolnij serca kapłanów od przywiązania do dóbr materialnych tego świata. Pozwól im i nam, abyśmy więcej ufali Opatrzności Bożej.

czytaj więcej...