Aktualności

2019-10-12 18:09

XIX Dzień Papieski – św. Jan Paweł II o młodzieży – „Wstańcie, chodźmy!”

„Drodzy bracia i siostry (…). Zachęcam was, byście otworzyli Ewangelię i odkryli, że Jezus Chrystus chce być waszym przyjacielem . Chce wam towarzyszyć w waszej trudnej drodze, na każdym etapie waszego życia (…). Chce być waszą ścieżką pośród lęków, wątpliwości, nadziei i marzeń o szczęściu. To On jest prawdą, nadającą sens waszym wysiłkom i … zmaganiom. Chce dać wam życie”.

 

„Jakże wielu młodych sądzi, że są wolni, bo uwolnili się od wszelkiej kontroli i (…) odpowiedzialności? Jak wielu z nich uważa, że skoro pewne wzory postępowania są społecznie akceptowane, to są także moralnie dozwolone? Źle wykorzystują cudowny dar płciowości; nadużywają alkoholu, sięgają po narkotyki, uważając takie postępowanie za właściwe, ponieważ część społeczeństwa je toleruje. Pod naciskiem rówieśników i … przemożnym wpływem mód i tendencji nagłaśnianych przez środki przekazu łamią obiektywne normy moralne. Miliony młodych ludzi na całym świecie pada ofiarą ukrytych, ale realnych form zniewolenia”.

 

„… to wy zadecydujecie, jakie będzie trzecie tysiąclecie, które na horyzoncie dziejów człowieka jawi nam się czasem jako obietnica wspaniałej, nowej epoki, ale czasem budzi też obawy i lęki.

 

Mówię to do was ja, człowiek, który ma za sobą tak wiele doświadczeń dramatycznych, bolesnych i niszczycielskich, ale zarazem tyleż samo doświadczeń radosnych, dających nadzieję i optymizm. Od waszej dojrzałości zależy jutro!„.

.

„Rodzice i starsi czują nieraz, że stracili z wami kontakt. Budzi to ich niepokój. Martwią się o was (…). Z naszej winy wielu … rodziców czuje się osamotnionymi. Bywacie bardzo krytyczni wobec świata dorosłych (…), a czasem to oni was krytykują (…). Pamiętajcie jednak zawsze, że zawdzięczacie swoim rodzicom życie i wychowanie. Pamiętajcie o długu, jaki macie im do spłacenia, i o czwartym przykazaniu, które bardzo zwięźle wyraża nakazy sprawiedliwości wobec nich (…). W większości przypadków to oni nie szczędząc ofiar, zadbali o wasze wykształcenie. To oniwprowadzili was w dziedzictwo kulturowe ispołeczne waszej wspólnoty, kraju, ziemi rodzinnej. (…) to rodzice byli waszymi pierwszymi nauczycielami wiary. Rodzice mają zatem prawo oczekiwać od swoich synów i córek dojrzałych owoców swoich trudów, podobnie jak wy, dzieci i młodzież, macie prawo oczekiwać od rodziców miłości i opieki”.

 

 „Wzywam was, byście rozmawiali ze swoimi rodzicami. Nie trwajcie w wyniosłym odosobnieniu! Rozmowa! Miłość! Wywierajcie zdrowy wpływ na społeczeństwo, pomagając mu obalać bariery, które wyrosły między pokoleniami”.

 

***   ***   ***

To wy zadecydujecie, jakie będzie trzecie tysiąclecie.

czytaj więcej...