Aktualności

2023-07-01 16:11

XIII Niedziela Zwykła (Rok A) – 2 lipiec

EWANGELIA (Mt 10, 37-42) – czytania

WYRZEC SIĘ, BY PRZYJĄĆ

ks. Jarosław Sobkowiak 

Czytania dzisiejszej niedzieli mówią nam o potrzebie wyrzeczenia: trzeba najpierw oddać, by móc przyjąć. Jest to powiązane z ryzykiem, gdyż zanim będziemy mogli przyjąć, trzeba się najpierw ogołocić. To musi kosztować, inaczej nie byłoby wyborem, nie byłoby prawdziwą wiarą.

.

Ryzyko wyrzeczenia dla Boga jest przede wszystkim zamianą: chrześcijanin zamienia to, co własne na owo wszystko Boga. My jednak najczęściej kurczowo trzymamy się mało znaczących drobiazgów, rezygnując z tego, co może nam dać Bóg w ogromie swojej ojcowskiej miłości. Trzeba umieć mądrze się wyrzekać, ale też mądrze przyjmować. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Sztuka życia po chrześcijańsku nie sprowadza się wyłącznie do przyjęcia daru, ale przede wszystkim do przyjęcia Boga. Jakże często chcemy przyjąć dary Boga bez Boga. Kiedy modlimy się o szczęśliwą podróż, zdanie egzaminu lub zdrowie, czy wraz z tym wszystkim chcemy przyjąć Tego, którego o dary prosimy?

.

Tylko ten, kto przyjmie Boga ze wszystkimi konsekwencjami – Bożą nagrodę otrzyma. Może więc nie warto „planować” darów, jakich oczekujemy? Może to właśnie jest owo ryzyko wiary: wyrzeczenia i przyjęcia?

„Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje”. (Mt 10, 40)

czytaj więcej...