Aktualności

2024-02-05 16:09

św. Pawła Miki i towarzyszy – 6 luty

Św. Paweł Miki (ok. 1564-1597) był Japończykiem należącym do Towarzystwa Jezusowego założonego w Japonii przez św. Franciszka Ksawerego. Poniósł śmierć męczeńską przez ukrzyżowanie wraz z grupą swoich współbraci jezuitów, a także wiernych świeckich. Jak relacjonuje żyjący ówcześnie autor, Paweł Miki z serca przebaczył swoim katom, a w krzyżu rozpoznał najzaszczytniejsze miejsce, na jakie kiedykolwiek wstąpił. Prośmy dla siebie o ducha wiary, abyśmy byli gotowi świadczyć o przynależności do Chrystusa w naszym życiu i śmierci.

 

W 1597 roku rządzący wówczas Japonią Hideyoshi Toyotomi wydał rozkaz prześladowania chrześcijan w całym kraju. Wśród aresztowanych był także wyświęcony na kapłana zaledwie kilka miesięcy wcześniej Paweł Miki. 24 więźniów (w gronie których byli inni jezuici oraz franciszkanie) zostało skazanych na śmierć przez ukrzyżowanie. Paweł Miki do ostatnich chwil, nawet wisząc już na krzyżu, głosił ludziom Chrystusa i wzywał ich do nawrócenia. Tuż przed śmiercią skazani zaśpiewali jeszcze dziękczynne Te Deum. Wzgórze, na którym 5 lutego 1597 roku ukrzyżowano zakonników, zostało nazwane „Wzgórzem Męczenników”.

Wszyscy zostali beatyfikowani w 1627 roku, natomiast w 1862 roku miała miejsce ich kanonizacja.

Św. Paweł Miki wraz z Towarzyszami byli pierwszymi męczennikami Dalekiego Wschodu.

Modlitwa

Boże, mocy wszystkich Świętych, Ty po męczeństwie na krzyżu wezwałeś do życia wiecznego świętych męczenników Pawła Miki i jego Towarzyszy, † spraw za ich wstawiennictwem, * abyśmy aż do śmierci mężnie trwali w wierze, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

czytaj więcej...