Aktualności

2023-08-14 16:35

Wniebowzięcie Najświętszej Panny Maryi – 15 sierpnia – Matki Bożej Zielnej

Wziętaś do nieba najłaskawsza Pani,
Więc pójdźmy za nią z supliką poddani,
By za nas wiecznie Boga przebłagala,
Łaskę zjednała.

.

Obchodzona 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najważniejszych i najstarszych świąt maryjnych w Kościele. Jednak sam dogmat, „że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” został ogłoszony dopiero 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII w konstytucji apostolskiej „Munificentissimus Deus”. Ogłoszenie prawdy o wniebowzięciu Maryi było przypieczętowaniem i ukoronowaniem starożytnej tradycji Kościoła.

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO MATKI BOŻEJ

Od początku różnie nazywano tę uroczystość: Wzięcie Maryi do nieba, Przejście, Zaśnięcie, Odpocznienie Maryi. Nie wszyscy Ojcowie Kościoła, zwłaszcza na Wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci Matki Bożej. Dlatego też Pius XII, ogłaszając w 1950roku  wspomniany dogmat, nie mówi nic o śmierci, a jedynie o chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Kościół nie rozstrzygnął zatem, czy Maryja umarła i potem została z ciałem i duszą wzięta do nieba, czy też przeszła do chwały niebieskiej nie umierając, lecz „zasypiając”. Według Tradycji Kościoła Maryja ostatnie lata swego życia spędziła w Jerozolimie (w pobliżu Wieczernika) albo w Efezie wraz ze św. Janem Apostołem. Większość badaczy przychyla się do pierwszej wersji.

.

Teolodzy od wieków podkreślali, że skoro Matka Chrystusa była poczęta bez grzechu, to konsekwencją tego jest, że nie podlegała prawu śmierci, która jest skutkiem grzechu pierworodnego. Ponadto nie wypadało, aby ciało, z którego Chrystus wziął swoją ludzką naturę, miało podlegać rozkładowi.

.

Kult Maryi Wniebowziętej jest w Kościele bardzo żywy. Pod jej wezwaniem istnieje tysiące świątyń na całym świecie. W ciągu wieków powstało 8 zakonów pod tym wezwaniem: 1 męski (asumpcjoniści – Augustianie od Wniebowzięcia) i 7 żeńskich. Także w ikonografii scena Wniebowzięcia (Zaśnięcie) NMP należy do bardzo często przedstawianych – znajduje się ona m.in. w centralnym miejscu słynnego ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Pod opiekę Maryi Wniebowziętej zostały oddane Węgry i Francja.

.

W polskiej (i nie tylko) tradycji dzisiejsza uroczystość nazywana jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Wśród ludzi istnieje wiara, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól.

Przepiękny opis Wniebowzięcia NMP wg. objawień Marii Valtorty

Modlitwa

Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, † spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, * przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

***

Mistyczne Miasto Boże (Żywot Najświętszej Maryi Panny) – s. Maria z Agredy

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Rozdział LVIII

czytaj więcej...