Aktualności

2015-04-11 13:27

Wigilia Niedzieli Bożego Miłosierdzia – 11 kwietnia

EWANGELIA (J 20,19-31)

Wątpienie nie musi być grzechem

Skoro uczniom Pana Jezusa tak trudno było uwierzyć w Jego zmartwychwstanie, to dlaczego nam, współczesnym miałoby być łatwiej?

Słyszałem niedawno takie stwierdzenie: Więcej dzisiejszych chrześcijan wierzy w śmierć Pana Jezusa na krzyżu, aniżeli w Jego zmartwychwstanie. Przyznam, że słowa te wprawiły mnie w pewne zakłopotanie. Kiedy jednak ochłonąłem nieco, uświadomiłem sobie, że ich autor żadnej Ameryki nie odkrył. Wszak Ewangeliści z uporem w słowie Bożym ostatnich dni ukazują właśnie niewiarę,  a przynajmniej wątpliwości uczniów, co do faktu zmartwychwstania ich Mistrza, Jezusa Chrystusa. Nie wierzą Marii Magdalenie, nie rozpoznają Jezusa w drodze do Emaus, ani na Jeziorze Tyberiadzkim, kiedy Ten każde im zarzucić sieci po prawej stronie łodzi. Kiedy wystraszeni zamykają się w Wieczerniku, też nie wierzą, że Jezus zwyciężył śmierć i stałą się ich Życiem. Czekają raczej na egzekucję, jaka musi spotkać uczniów tego fałszywego proroka i burzyciela ustanowionego ładu polityczno – religijnego w Izraelu.

.

        Bohater dzisiejszej Ewangelii też nie dał wiary swoim kolegom, kiedy ci jednogłośnie oznajmili, że widzieli Pana. Skoro uczniom Pana Jezusa tak trudno było uwierzyć w Jego zmartwychwstanie, to dlaczego nam, współczesnym miałoby być łatwiej? Może i my mamy prawo wątpić, pytać, marzyć o „dotknięciu Pana”? Właśnie, kiedy dotknie się Pana Zmartwychwstałego, umierają wątpliwości. To dotknięcie rodzi życie i nadzieję. Stąd też nie można być letnim katolikiem, uwikłanym w przyzwyczajenia, powinności i tradycję źle pojmowaną. Nie wolno nam nie-pytać, nie-wątpić, nie-tęsknić za „dotknięciem Pana”. Tylko takie wątpliwości i takie pragnienia rodzą prawdziwą wiarę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Chrześcijaninem nie jest ten, który wierzy w śmierć Jezusa z Nazaretu, ale ten, który wierzy w Zmartwychwstanie Syna Bożego.

.

ks. Jan Strzałka SCJ

czytaj więcej...