Aktualności

2015-02-25 12:07

Wielki Post – dzień 8 – 25 luty

Ewangelia (Łk 11,29-32)

Boży posłańcy

Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie.

Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy. Jezus dla tych, do których został posłany. Każdy chrześcijanin jest zaproszony do tego, aby poprzez swoje życie był znakiem miłości Boga do człowieka. Wieki Post jest czasem refleksji nad własnym życiem. Może wkradło się w nie coś, co oddala mnie od Boga albo nie pozwala, aby inni przeze mnie Go poznali. Mieszkańcy Niniwy nawrócili się dzięki nauczaniu Jonasza, choć wydawało się, że zbytnio oddalili się od Boga i zasługują już tylko na karę. Bóg tak łatwo z nas nie rezygnuje. Wciąż posyła do nas ludzi, którzy pomogą nam powrócić na właściwą ścieżkę. Obyśmy ich przyjęli.
.
Panie, Ty wiesz, że moje serce czasem potrafi być zatwardziałe. Daj mi łaskę, która je skruszy i otworzy na Ciebie, tak abym przyjął Twoją odradzającą miłość i stał się jej świadkiem wśród ludzi.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...