Aktualności

2015-02-24 12:12

Wielki Post – dzień 7 – 24 luty

Ewangelia (Mt 6,7-15)

Słowa, na które czeka Bóg

Jezus uczy, jak się modlić.

   Tym razem Jezus daje nam wskazówki co do modlitwy – tej, która jest miła Bogu. Każdy z nas wie, że modlitwa to fundament, to podstawa naszego Bożego życia. Słyszymy, by w modlitwie nie „kręcić się” ciągle wokół siebie, bo Ojciec wie… Owszem, ważne, by prosić Boga o to, czego potrzebujemy do godnego życia, ale zdecydowanie po to, by zawsze pamiętać o  swojej niewystarczalności i zależności od Niego.

.

    W pierwszej kolejności modlitwa to szukanie i urealnianie pośród nas Bożego królestwa. To otwarcie się i w pełni zaufanie Bogu – naszemu Ojcu. Jezus wie, że na przeszkodzie temu będzie stał szatan, dlatego podpowiada, byśmy prosili o łaskę odpierania jego ataków, by nie ulegać jego podszeptom. Jednak to, czemu Jezus poświęcił najwięcej uwagi, to przebaczenie. Przebaczenie, które otwiera przestrzeń działania Boga i w największej mierze do Niego upodabnia. To postawa, która wymaga niejednokrotnie zaparcia się siebie, która boli, ale która jednocześnie jest ogromną szansą, by przekraczać i zmieniać się, by dorastać do miary, jaką dał każdemu z nas Bóg.

.

Monika Jakubiec

czytaj więcej...