Aktualności

2015-03-21 13:03

Wielki Post – dzień 32 – 21 marca

EWANGELIA  (J 7,40-53)

Wiedza pomaga wierzyć

Nie ma nauki podobnej do Ewangelii. Kto tego nie widzi, ten albo nie zna Ewangelii, albo po prostu nie interesuje się głębszym życiem duchowym. Nauka Chrystusa jest jedyna w swoim rodzaju i tak dobra dla człowieka, że aż trudno nie uznać jej za najlepszą duchowość, jeśli się ją dobrze zna. Tak więc wiedza, ale rzetelna, prowadzi do wiary. Niewierzący to na ogół ignoranci, choć nie można wykluczyć, że są też tacy, którzy odrzucają Ewangelię, bo ona uczy dobroci i miłości, a oni nie chcą być dobrzy.

.
U podstaw głębokiej wiary w Chrystusa jako Boga jest dogłębne poznanie Go. I na tym przede wszystkim powinna polegać modlitwa: na poznawaniu Chrystusa.

.

ks. Mieczysław Łusiak SJ

czytaj więcej...